W celu zgłoszenia reklamacji lub zwrotu towaru prosimy o wysłanie wypełnionego formularza na adres mailowybiuro@yummysweet.pl lub bezpośrednio na adres naszej siedziby.

W przypadku reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Mile widziana będzie również dokumentacja zdjęciowa. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Link do formularza zwrotu dostępny jest poniżej.